#DIGITALRUNWAY

Thommesengården (Kirkegaten 5), Pollen, Arendal

Hosted by Coxit

Program 12. aug 2019

Denne sommeren har elsparkesyklene kommet til Norge, og de små kjøretøyene har vekket et enormt samfunnsengasjement. Mens mange forbinder dem med frihet, økt mobilitet og bedret luftkvalitet, er andre mer opptatt av utfordringer knyttet til sikkerhet og potensielle hindringer for fri ferdsel. De fleste er imidlertid enige om at det finnes noen utfordringer som bør adresseres, og det sentrale spørsmålet som har preget samfunnsdebatten er: Skal vi la markedskreftene få råde fritt, eller bør det etableres noen felles spilleregler?

Under Arendalsuka presenterer fire markedsaktører sitt felles forslag til en norsk elsparkesykkelnorm i håp om at denne skal bidra til å minimere utfordringene. Men vil denne være tilstrekkelig for å løse utfordringene? Dette søker vi å finne ut av når aktørene møter representanter fra ulike politiske fraksjoner til debatt.

Innleder: Terje Christensen, initiativtaker (Smarte Byer Norge)
Debattleder: Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder (Coxit)
I panelet: Lars Christian Grødem-Olsen, City Manager Oslo (Tier)
Eric Andre, General Manager, Nordics (Voi)
Emil Åkesson, General Manager, Nordics (Circ)
Andreas Strømsheim-Aamodt, gründer (Zvipp)
Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant (FrP)
Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (Ap)
Arne Haabeth, Bystyrekandidat Oslo (MDG)
Torill Henriksen, journalist (Shifter)
Arrangør: Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Aktivisme er i vinden, og vi har samlet et knippe som er blant Kongerikets beste til å svare på spørsmålet: “Hva skal til for å påvirke politikere?” - LÆR av de beste aktivistene og forstå hvordan aktivismen gror.

Kåseri: Henning Sunde, arkitekt (Rodeo arkitekter)
Innledning: Anja Cecilie Solvik (Bunadsgeriljaen)
I panelet: Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder (Coxit)
Charlotte Helleland, arkitekt (DARK)
Iselin Shumba, skuespiller og aktivist
Ordstyrer: Geir Rognlien Elgvin
Arrangør: Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Byutviklingen i Norge bærer preg av å se til Oslo, men hvor søker Oslo inspirasjon? Mens alle byutviklere de senere årene har sett til Freiburg, Antwerpen, London og New York, hører vi lite om hvordan våre italienske venner tenker. Vi har samlet flinke folk som kan Italia, og vi skal også snakke om kanaler i Arendal.

Innledning: Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm)
I panelet: Reiulf Ramstad, arkitekt (RRA)
Einar Jarmund, arkitekt (EJCO)
Eva Hagen, partner (Ræder)
Celine Thommesen, leder (Kanalselskapet)
Ordstyrer: Geir Rognlien Elgvin
Arrangør: Aspelin Ramm / Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Hot in the City: Hver kommune har særegne utfordringer og unike muligheter. Noen steder er det ambisiøse og varierte politiske mål for den lokale byutviklingen, mens andre steder kan plan- og fagadministrasjonen i kommunen uttrykke at det er viktigere at det "bare skjer noe".. Størrelsen og ambisjonene på regulerings- og utviklingsprosjektene spriker, men likevel finnes det noen fellestrekk. Er det mulig å lære av hverandre og er det nok fokus på lokale forhold som kultur, bærekraft og klima? Vi tar debatten om hvordan utvikle landet, by for by, kommune for kommune, prosjekt for prosjekt. Vi sier: Look to Norway!

Hvordan være ambisiøs og fremtidsrettet? Svaret er ikke alltid å se til utlandet. Oslo ser ofte ut, men hvor skal norske byer og tettsteder hente sin inspirasjon? Alle kan ikke få et Aker brygge eller en Bjørvika. Høye fjell og dype fjorder kan skape avstand til et moderne byliv, men samtidig prioriterer mange det unike, lokale og særegne i en stadig konkurranse om å være den mest attraktive byen eller tettstedet. Vi diskuterer fellestrekkene i norsk byutvikling og hva som inspirerer til nytenkning i en tid hvor fremtiden rykker stadig nærmere. Er vi ambisiøse nok her på berget?

Ordstyrer: Magnus Brøyn, teknologikommentator og byråleder, Coxit
I panelet: Bernt Nordby Skøien, adm. dir. Clemens Eiendom
Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (Nordland, Ap) og tidligere leder for plan-, miljø- og næringskomiteen i Bodø kommune
Robin Kåss, ordfører, Porsgrunn kommune
Rune Høiseth, ordfører, Larvik kommune
Charlotte Helleland, prosjektdirektør, Dark Arkitekter
Arrangør: Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Norske bygg kommer i alle former. Dumme og smarte. Små og store. De aller fleste byggene som er her i 2050 - er allerede bygget. Likevel mangler de fleste innsikten til å forbedre det vi allerede har. Det er et stort behov for å kunne gjøre byggene smartere, mer energieffektive og få bedre oversikt over menneskenes bruk av bygget. Hvordan kan man på en enkel måte bidra til å gjøre dumme bygg smartere og hvorfor er norsk teknologi en del av den globale løsningen? Vi tar debatten om det er smart å gjøre byggene smarte.

Hvorfor måler ikke flere, og hva bør måles, er det vanskelig å få nødvendig innsikt? I denne diskusjonen ser vi på aktuell Smart City-tematikk i et mikroperspektiv, bygg for bygg, men hvordan kan norsk teknologi bidra til å gjøre bygg smartere? To anerkjente norske teknologiselskaper, Airthings og Disruptive Technologies, diskuterer hvordan norsk sensorteknologi kan gjøre bygg smartere og hvordan selv enkle tiltak kan bidra i et større perspektiv. RIF gir en oversikt over dagens byggstatus med fokus på hvor de største mulighetene for smartere bygg ligger. Shifter følger trendene tett innen innovasjon og bruk av teknologi i smart byutvikling og vil bidra med innsikt om hvordan norsk teknologi kan støtte oppunder dagens - og morgendagens - dumme og smarte bygg.

Medvirkende: Øyvind Birkenes, adm. dir. (Airthings)
Erik Fossum Færevaag, gründer (Disruptive Technologies)
Torill Henriksen, journalist (Shifter)
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. (Rådgivende Ingeniørers Forening)
Ordstyrer: Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder (Coxit)
Arrangør: Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Vi lader opp til partilederdebatten med en spennende diskusjon om digitale og sosiale mediers plass i en moderne valgkamp med Magnus Brøyn, teknologiekspert og byråleder (Coxit) som møteleder.

Arrangør: Coxit

Utbyggere drukner i stadig nye spesifikke krav og universell utforming. Det gir et sprik mellom nybygg og leiligheter som tidligere er bygd. Til syvende og sist handler det om bokvalitet. Hva er det som skaper god bokvalitet og hvordan skal vi bo i fremtiden? Innledning: Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør (Selvaag Bolig)
I panelet: Charlotte Helleland, arkitekt (DARK arkitekter)
Stian Berger Røsland, advokat (Selmer)
Bjørne Grimsrud, Vegdirektør (Statens vegvegesen)
Møteleder: Geir Rognlien Elgvin
Arrangør: Selvaag Bolig / Coxit

Se mer på Facebook-eventet

Thommesengården

Thommesengården ble oppført etter bybrannen i Arendal og var ferdig 1872. Thommesengården har ikke hatt arrangementer under Arendalsuka tidligere, og det blir derfor ekstra stas å diskutere by- og stedsutvikling i helt spesielle omgivelser. Den flotte bygården er tegnet av Nestor Georgius Thomassen, og under Arendalsuka blir det flere byutviklingsdebatter mandag 12. august i bakgården. Bakgården er lett å finne innerst i Pollen, har adresse Kirkegaten 5, og inngangen er fra Tollbodgaten. I 1990 fikk gården Aust-Agder fylkes bygningsvernpris. I 1979-1983 ble gården restaurert, fasaden ble malt i sine opprinnelige farger, og nesten alle gipsornamentene ble fornyet av det italienske stukkatørfirmaet Brødrene Guidotti.